Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Anne Lise Nyberget Dahl så altfor tidlig gikk ut av tiden 5. desember 2020.

Anne Lise ble født 17.mai 1949 på bureiserbruket Brattli i bureisergrenda Fiskviklia. Her hadde hun hadde sin oppvekst – i et særegent og unikt miljø – med omtanke, samhold og dugnadsånd som helt sentrale kjennetegn.

Hennes bakgrunn fra en familie og et miljø med høy arbeidsmoral og godt humør preget henne livslangt. Hun var en kreativ og kunnskapsrik drivkraft, med et sterkt samfunnsengasjement, og både bureiserhistorien generelt og bureisergrenda Fiskviklia spesielt lå hennes hjerte nær.

Listen med godord vi kan bruke om Anne Lise er mange; Medmenneskelig og omgjengelig, et typisk «ja-menneske», lett å samarbeide med, en meget god formidler og pedagog, like morsom som arbeidsom, levende opptatt av historien, utadvendt og fordomsfri. Vi har mistet en inspirerende og initiativrik kunstnersjel, og en god og nær venn.

Vi er dypt takknemlige for det utrettelige og viktige arbeidet Anne Lise har gjort – både for bureiserhistorien og for bureisergrenda Fiskviklia.

Hun vil bli dypt savnet i miljøet, og vi vil gjøre vårt ytterste for å videreføre arbeidet og engasjementet i Fiskviklias Venner i Anne Lises ånd.