Anno Museum med serie om andre verdenskrig i Nord-Østerdalen

Av

Det skulle vært en del minnearrangementer knytta til krigsvåren 1940 og fredsvåren 1945 flere steder i regionen denne våren. I disse korona-tider ser det ikke ut til at den kan bli noe av disse. Anno Musea i Nord-Østerdalen vil bøte litt på dette med å legge ut en serie artikler knytta til temaet utover de kommende ukene.

DEL

Denne våren er det 80 år sia krigsvåren 1940, og ikke minst er det 75 år sia fredsvåren 1945. Ettersom det ikke ser ut til at det kan bli noe av de planlagte arrangementene i denne sammenhengen rundt omkring i regionen, fant vi på museumssenteret Ramsmoen ut av vi ville lage en artikkelserie og legge ut på vårt nettsted nå framover til 75-årsdagen for fredsdagen 1945, 8. mai.

Tanken er da at vi skal legge ut artikler om først og fremst den lokale krigshistoria på de dagene det skjedde ting lokalt. Samtidig er det jo naturlig å ta med litt utover dette, for å plassere den lokale krigshistoria i det nasjonale perspektivet. Med å legge ut artikler slik, håper vi også at det vil bidra til å gi publikum en best mulig forståelse av kronologien i krigshistoria denne dramatiske våren 1940.

Anno Musea i Nord-Østerdalen vil altså utover april og litt inn i mai legge ut en del artikler på vårt nettsted om krigsvåren 1940 og fredsvåren 1945. Vi starter naturlig nok artikkelserien på 9. april, sjøl om det for så vidt ikke skjedde noe lokalt da. Men nyheten spredde seg også her, og noen så den seinere aktive motstandsmannen løytnant Jon Trøan i full uniform gå på sørgående tog. To dager etterpå var mobiliseringa i gang, og mange nordøsterdøler møtte infernoet da militærleira Terningmoen og tettstedet Elverum vart bomba. Også nordøsterdøler mista livet der. Og 13. april reiste kongen og kronprinsen gjennom Nord-Østerdalen i sin flukt unna tyskerne.

Den første artikkelen som publiseres 9. april finner DU HER

Videre utover april blir det sjølsagt artikler om det som skjedde i Nord-Østerdalen da krigen for fullt kom til vårt distrikt. Det starta med tyskernes gjennombrudd ved Lønnrusten i Rendalen og Kroken i Stor-Elvdalen 23. april, som førte til den reneste masseflukt av norske militære oppover Østerdalen. Men den tyske framrykninga gikk fort, og allerede dagen etter, 24. april, inntok de Tynset. Denne dagen var det også ei veldig tysk flyaktivitet i regionen. Og to dager seinere starta kampene i Næverdalen nord i Kvikne, som varte i tre dager. 26. april var også dagen for trefninga ved Einunna bru nederst i Folldalen. Og krigshandlingene denne dramatiske våren for 80 år sia vart avslutta med kampene i Os 2. mai.

Etter flere artikler om krigsvåren 1940, er det bare naturlig å vende blikket til fredsvåren 1945. 8. mai, på sjølve fredsdagen, vil det bli en artikkel som tar for seg dette temaet.

Den første artikkelen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken