Ap er ulvens nye venn

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Da Stortinget nylig behandlet et forslag fra Frp, som ville gjort livet vesentlig enklere for folk flest i rovdyrutsatte områder, men vesentlig verre for ulven, så sviktet Ap fullstendig. Ap valgte å alliere seg med b.la. MDG og SV for å støtte ulven og ikke støtte folket som sliter med ulv i sitt nærmiljø. Jeg registrerer at Elverum Ap prøver å skape et annet inntrykk. De påstår at «Ap står støtt i rovdyrdebatten». Tja det er vel ikke overraskende at Ap selv mener de står støtt i debatten, men Ap står i hvert fall IKKE støtt i rovdyrpolitikken. Det bør ringe en varselbjelle når de mest rovdyrvennlige partiene MDG, SV og V er enig med Ap.

FrP fremmet opprinnelig 7 forslag som alle ville bidradd til å dempe og/eller fjerne problemene folk i distrikts Hedmark har med ulv utenfor stuedøra. Sammen med Sp ble det lagt til 2 nye punkter, slik at FrP og Sp totalt fremmet hele 9 konkrete forslag. Dessverre valgte Ap å støtte MDG, SV, Rødt og Regjeringen. Det må oppleves som en stor provokasjon og et stort nederlag for alle Ap-politikere og Ap-ordførere i Hedmark, som virkelig sliter med nasjonale myndigheter sin rovdyrpolitikk. Det viser dessverre også at Hedmark Ap absolutt ikke har noen gjennomslagskraft ovenfor Ap nasjonalt. Det må være pinlig for Ap i Hedmark og Innlandet. De vil få problemer med å forsøke å bortforklare dette. Ap mener tydeligvis at rikspolitikere og andre byråkrater skal få fortsette å overstyre lokalbefolkningen i Hedmark og påtvinge folk i distriktene en rovdyrpolitikk de ikke ønsker.

Om Ap ikke hadde sviktet, så ville det bl.a. vært flertall for følgende endringer: Naturmangfoldsloven endres, slik at det skal bli enklere å ta ut ulv. Redusere forvaltningsområdet for ulv med 20%, samt å vurdere hvilke geografiske områder som bør tas ut, for å dempe konflikter med beitenæringen. Endre bestemmelsene for lisensfellingsperioden for ulv, slik at det ikke skilles mellom området i og utenfor ulvesone. Gi rovviltnemdene full instruksjonsmyndighet over egne sekretariat. Bare dette ene punktet ville vært tilstrekkelig alene til å bedre forvaltningen på folk og beitenæringa sine premisser. Da ville vi endelig kunne ta beslutninger lokalt, der folk kjenner problemet på kroppen og slippe å bli overstyrt av nasjonale myndigheter. Videre ønsket vi å GPS-merke ulvebestanden, slik at det ville blitt enklere å ta ut rovdyrene når skadefellingsvedtak er fattet. FrP og Sp foreslo også at lisensperioden for ulv skal starte 1. oktober hvert år og at det skal være stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteområder og i områder med samisk tamreindrift.

Alle disse gode forslagene stemte dessverre Ap imot. Nå hadde Ap muligheten, men Ap sviktet. De kunne bidradd til en rovdyrpolitikk basert på beitenæringa og folk i distriktene sine premisser, men de valgte i stedet ulven, MDG, SV, Rødt og en rovdyrvennlig Regjering.

Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant Hedmark FrP

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken