Ap-Johnny fikk kommunestyret med på å frede barnetrygden når sosialhjelp regnes ut

Alvdal gikk motsatt veg av Folldal, og har bestemt at barnetrygden holdes utenom når sosialstønaden skal regnes ut.