Ap vil sende mer teknologi og strøm til Dalsbygdas setergrender og halvere ulvebestanden

Økt økonomisk støtte fra nasjonalt plan skal øke bruk av utmarksbeite og setrer.