- Ikke bare sjal vi feire frivilligsentralen. Vi skal også feire de frivillige og markerer dette, med åpent hus, kake og kaffer. Alle er velkommen, sier Audhild Storrønning ved frivilligsentralen.

Hele dagen

Feiringen foregår hele dagen på dagtid.

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe.

Bindeledd

- Vil du være med å sette egne og andres ideèr ut i livet. Frivilligsentralen er et bindeledd mellom det private og det offenlige, mellom lag og foreninger, og samarbeider gjerne. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke seg selv er betalingen du får, står det på sentralens hjemmeside.

5. juni 1998

Os Frivilligsentral ble åpnet den 5. juni 1998. Da plassert på Snekkerskolen. I dag holder de hus i Dølgård-bygget midt i sentrum.