Til alle som har møtt opp for å støtte denne markeringen for et fritt og uavhengig Ukraina

Det er ikke første gang i historien at Ukraina blir utsatt for overgrep fra sin aggressive nabo Russland. I 1932 oppstod det en sultkatastrofe i Ukraina. Katastrofen ble politisk planlagt og gjennomført. En ufattelig menneskeskapt katastrofe som rammet et stolt Ukrainsk folk fra høsten 1932 til sommeren 1933. At dette kunne skje i et av de beste kornproduserende områder av Sovjetunionen er ubegripelig og handlet rett og slett om å få et folk og en nasjon i kne – ren ondskap.

Bakgrunnen var Stalin-regimets innføring av tvangskollektivisering og planøkonomi. Det døde mellom 3 og 4 millioner mennesker i løpet av ett knapt år. Ukrainerne har gitt denne katastrofen navnet «Holodomor». Dette var et folkemord uten sidestykke. Her i Norge har nå Lyngdal og Farsund kommuner anerkjent Holodomor som folkemord. Pensjonistpartiet ønsker at Holtålen kommune skal følge etter. Ukrainas ambassadør til Norge, Lilija Honstjarevytsj, arbeider hardt for at vårt norske Storting også skal anerkjenne Holodomor som et folkemord. Det er på tide å gi ofrene respekt og fred.

Putins krig i Ukraina er en sterk og klar parallell til det som skjedde mellom 1932 og 1933. Ukraina er et land med ufattelige naturressurser som dagens oligarker ønsker å berike seg på. Taper Russland krigen, noe vi alle håper vil skje, vil vi se et sterkt og framgangsrikt Ukraina som gjenoppbygges etter vestlige verdier og standarder. Det er dette Putin frykter mer enn noe annet.

Ukraina som naboland vil bli et utstillingsvindu for frihet og velstand. Vestlige demokratier må fortsette med våpenhjelp og økonomisk bistand helt til tanken om et nytt imperialistisk Sovjet er død en gang for alle.

Til dere som nå står her som flyktninger vil jeg avslutte med følgende ord:

SLAVA UKRAINI – RUSSLAND KAPUT – VSE BADE UKRAINÅ