Arbeiderpartiet holder folk for narr

Av

Nylig ble aksjene til en skog- og utmarkseiendom i Namdalen solgt til en tysk stiftelse. Arbeiderpartiet sender nå leserinnlegg land og strand om at salget var muliggjort av endringer foretatt av denne regjeringen. Jeg håper ingen lot seg lure, for dette er ikke sant.