- Lokalavisa har en viktig rolle i lokalsamfunnet på mange slags vis. Nå gleder vi oss over at vi kan få bidra med penger til gode formål, sier Jortveit.

Amediakonsernet som Retten er en del av, skal dele ut hele 25 millioner kroner denne våren. Ut fra størrelse og abonnementstall har hver av de 73 avisene i konsernet fått en pengepott på alt fra 100.000 til en million kroner til videre fordeling.

- Vi i Retten skal dele ut 300.000 kroner. Få vet bedre enn oss hvor mange dyktige og engasjerte folk som bor i regionen vår, så vi gleder oss og håper på søknader fra Holtålen i nord, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal!

Søknadsfristen er 25. mars. Amedia-avisene har opprettet en felles søknadsportal soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Der finner søkere nødvendige dokumenter, og man bes fylle ut et eget skjema og angir hvilken avis man søker penger fra.

Innen 1. mai blir tildelingen offentliggjort. Avisas jury avgjør hvorvidt én søker får hele summen, eller om den deles på flere søkere.

Juryens avgjørelse forelegges avisas styreleder, som igjen sender beslutningen til Sparebankstiftelsen, som deretter utbetaler pengene. Etter planen skal det stilles 25 millioner kroner til disposisjon for utdeling til lokale formål hvert år framover, vurdert ut fra resultatene Amedia skaper.

Det betyr at det blir nye muligheter for lag og foreninger i Fjellregionen senere dersom man ikke når opp denne gangen.

Bakgrunnen for utdelingen er at formålet til Amediastiftelsen – som eier Amedia gjennom Avishuset Norge – er at «stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål».

For å få i stand overtakelsen i 2016, ga Sparebankstiftelsen DNB et ansvarlig lån. Med gode resultater i Amedia foretas en nedbetaling på 25 millioner kroner i året, samtidig som Sparebankstiftelsen og avisene samarbeider om å dele ut en tilsvarende sum.

For å sikre god spredning av penger fra stiftelsen, kan ikke en søker til avishuspengene søke og få støtte, både gjennom avisordningen og de øvrige støtteordninger Sparebankstiftelsen har.