Retten inviterer nok en gang lag og foreninger i Fjellregionen til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud som kommer barn og unge til gode. Pengestøtten fra Arbeidets Rett inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet. Avisene har det til felles at de er eid av Amedia-konsernet som igjen er eid av Sparebankstiftelsen DNB. Til sammen deles det ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud, og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger.

- Det er flott at vi kan bruke av overskuddet vårt til å realisere prosjekter rundt omkring i hele distriktet vårt. Enten det er til instrumenter, en ny gapahuk, lysanlegg eller andre tiltak som laget eller foreningen trenger, så kan man søke om støtte. Det er ett kriterium som ligger fast, og det er at tiltaket også skal favne barn og unge, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Retten, Guri Jortveit.

Se hvem som søkte i fjor:

Søknadsfristen er 1. mars.

- Alle søknader må sendes gjennom Sparebankstiftelsens søknadsportal. Noen av søkerne synes nok dette er tungvint og spør oss om de ikke bare kan sende oss en e-post, men det går dessverre ikke. Det skal deles 25 millioner kroner og Sparebankstiftelsen er nødt til å gjøre dette på "bank-måten" så det må vi bare forholde oss til, opplyser Jortveit.

Fristen er 1. mars 2022. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom den digitale søknadsportalen: amedia.no/soknad

Amedias lokalaviser deler ut 25 millioner kroner

Heldigvis har det ikke manglet på søknader før om årene, og Jortveit håper på mange flotte tiltak denne gangen også.

- Vi i Retten har hvert år fått søknader som langt overstiger summen vi har til utdeling, og da har vi forsøkt å gi litt til mange og erfarer så langt at det er godt mottatt. Noen aviser velger å gi hele summen sin til ett eller to tiltak bare, der det bygges noe stort, men vi har sju kommuner vi vil ta vare på og veldig mange flott ildsjeler og dugnadsarbeidere som gjør positive ting i lokalsamfunnet sitt. Vi vil gjerne gi et bidrag til mange. Det er fritt fram for de som ikke har nådd opp tidligere til å søke igjen i år, bare de tilfredsstiller kriteriene. Vi gleder oss til å høre fra dere, sier redaktøren.

Retten gir bort gavemidler i år også. Søknadsfristen er 4. mai