Arbeidsledigheten i Holtålen har sunket med 65 prosent