Ti søkere til jobb som renholdsoperatør

Åtte kvinner og to menn søkte på jobben som renholdsoperatør i Alvdal.