- Det ser ut til at interessen for å jobbe med kulturminner eksploderer, sier en fornøyd direktør i Norsk Kulturminnefond på Røros, Simen Bjørgen.

- Søkertallet utgjør en femdobling av det som var vanlig for noen år sia. Da var vi fornøyde hvis vi fikk inn 10-12 søknader til en tilsvarende rådgiverjobb.

Nå har han 54 navn på søkerlista.

- Og det er svært kompetente søkere. Det er både lokale folk og folk utenfra regionen. En del har nok tilknytning til regionen på en eller annen måte. Det kan være utflytta rørosinger, ungdom som har vært ute i utdanning, og ellers andre fra hele landet.

Direktøren mener det høye søkertallet er det et sterkt signal.

- Dette viser ei interesse for Kulturminnefondet - og for Røros - som vi er svært glade for. Det er positivt å ha disse statistikkene å vise til, når vi møter politikere og andre og skal argumentere for at fondet er lokalisert på Røros, understreker Bjørgen.

- Vi har jo hørt politikere hevde at det ikke er mulig å rekruttere kompetanse i distriktet og her «på fjellet». Vi i Kulturminnefondet kan i hvert fall tilbakevise slike utsagn.

Økningen i antall jobbsøkere følger økningen i antall søknader om bevilgninger til støtte for bevaring av kulturminner i hele landet. Direktøren opplyser at i løpet av året behandler fondet om lag 1000 søknader.

- Søkermengden fra eiere av kulturminner har økt i flere år, og som jeg har poengtert mange ganger tidligere; økningen er langt større enn bevilgningen Norsk Kulturminnefond får til tildelinger over statsbudsjettet.

- Rett skal være rett, for inneværende år fikk vi riktignok en påplussing, legger han til. Bjørgen peker på at det å se istandsetting av kulturminner i et verdiskapings- og næringsperspektiv, får stadig økt fokus.

Han viser til at Opinion har utført en markedsundersøkelse for fondet. Bakgrunnen for undersøkelsen er å avdekke kunnskap og holdninger i befolkningen, om kulturminner generelt og Kulturminnefondet spesielt. Der kommer det fram at et flertall av de spurte mener det er særdeles viktig å ta vare på kulturminner og at de er viktige for turismen i Norge. Dette til tross for at kun halvparten svarer at de er spesielt interessert i kulturminner for egen del.

- Undersøkelsen viser ellers at interessen for Kulturminnefondet og bevaringen av kulturminner øker, og at den er stor blant unge folk. Det er rett og slett mer trendy å engasjere seg å sette i stand og bevare kulturminner, sier en fornøyd direktør.

Offentlig søkerliste 1. Oleksandr Haniszewski, 36 år, Polen

2. E.Erik Eiknerssion Eincher, 45 år, Nordagutu

3. Marius Thue, 26 år, Hovin

4. Robert Dahl-Olsen, 30 år, Veblungnes

5. Marte Buan Grendstad, 26 år, Klæbu

6. Marianne Klemmetvold, 25 år, Røros

7. Chris Bostrøm, 29 år, Steinkjer

8. Ole Stian Korsgaden, 41 år, Otta

9. Gitte Vik, 43 år, Laksevåg

10. Arp Schmidt, 32 år, Alta

11. Trukket søknad

12. Grete Gjeset, 57 år, Heimdal

13. Kjersti Væge, 35 år, Oslo

14. Elisbeth Høvås, 49 år, Oslo

15. Trukket søknad

16. Kjersti Bjordal, 35 år, Oslo

17. Ulf Ertsås, 56 år, Elverum

18. Pål Berg Svenungsen, 30 år, Laksevåg

19. Erik Myrvang, 45 år, Vestfold

20. Karl Berg, 51 år, Oslo

21. Anders Lervold, 38 år, Trondheim

22. Guro Berger, 37 år, Trondheim

23. Hege Alice Granøe Johansen, 28 år, Sande

24. Odd Erlend Mahlum, 63 år, Gjøvik

25. Pål Wessel Skjeveland, 40 år, Røros

26. Maiken Elisabeth Nordtømme Hammarstedt, 26 år, Trondheim

27. Inger Lise Sirnes, 50 år, Os i Ø

28. Lillian Klemmetvoll, 25 år, Loddefjord

29. Liv Ingrid Kravdal, 24 år, Oslo

30. Liv Stornes, Inderøy

31. Andrea Hånes, 30 år, Ålen

32. Erlend Ustad Stav, 29 år, Trondheim

33. Madelen Varga, 25 år, Trondheim

34. Anne-Katrine Berglund, 26 år, Trondheim

35. Trude Reiten, 51 år, Tylldalen

36. Monique Øien, 54 år, Røros

37. Rolf Hamarsnes, Tjodalyng

38. Inger Anne Mosleth, 40 år, Trondheim

39. Trygve Rosenvinge, 34 år, Kleppe 4

0. Mann, Røros – unntatt off.

41. Karin Lillevold, 28 år, Harstad

42. Marte Fjeldvær, 29 år, London

43. Catharina Holmer, 43 år, Glåmos

44. Kristin Wadsten, 56 år, Larsnes

45. Tor Magnus Nortun, 35 år, Trondheim

46. Hanne Karin Broch, 24 år, Nesttun

47. Geir Kamsvåg, 59 år, Oslo

48. Silje Elise Grevsnes, Kjøllefjord

49. Ina Kristin Mittet, 31 år, Verdal

50. Tove E.Nypan, 49 år, Trondheim

51. Anita Karlsen, 49 år, Gratangen

52. Kirsten Frønæs, 40 år, Tynset

53. Agnes Arnardottir, 54 år, Skonseng

54. Marit Sandvik Strickert, 57 år, Røros