Seks av kommunene i Fjellregionen har nedgang i arbeidsledigheten