Én kommune i Fjellregionen har lavere ledighet enn alle andre

ARBEID: Fra bygging av gang- og sykkelveg langs Folldalsvegen i Alvdal.

ARBEID: Fra bygging av gang- og sykkelveg langs Folldalsvegen i Alvdal. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Den samme kommunen har ikke én eneste ledig jobb registrert, går det fram av Navs oktobertall.

DEL


Arbeidsledigheten i Norge ligger nå på 2,4 prosent. I Hedmark er den 1,8, og i Sør-Trøndelag 1,9 prosent.

Ved utgangen av oktober var det registrert 1730 helt ledige i Hedmark, og 3300 i Sør-Trøndelag.

Bruttoledigheten for fylkene er på 2,3 prosent for Hedmarks del og 2,4 i Sør-Trøndelag. Da er også arbeidssøkere på tiltak regnet med.

Nav oppsummerer med å melde om laveste oktober-ledighet på 30 år i Sør-Trøndelag, og kaller trenden i Hedmark god.

Økning i Holtålen og Røros

Tallene for enkeltkommuner viser at Holtålen har en økning i antall ledige fra oktober 2016 til oktober i år. Seks flere ledige har det blitt, og totalt er det nå 21 arbeidsledige i Holtålen.

Oktobertallene for Røros viser 47 ledige i år, noe som er en økning på to personer fra samme tid i fjor. I prosent er ledighetstallene for Holtålen og Røros på henholdsvis 2,0 og 1,5.

Lavest ledighet i Alvdal

Alvdal er kommunen med den laveste ledigheten i Fjellregionen. Her er 0,5 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Det betyr seks personer, og tallene viser en økning på én sammenlignet med i fjor.

Rendalen har 11 ledige (1,3 prosent), og det er fem færre enn i 2016.

Tolga har 11 ledige (1,3 prosent). Det er seks færre enn i 2016.

Tynset har 22 ledige (0,7 prosent). Ti færre enn i 2016.

Folldal har 11 ledige (1,4 prosent). Dette er fem flere enn i 2016.

Os har 14 ledige (1,3 prosent). Økning på én fra oktober 2016.

Finnes det jobber?

Navs hovedtall om arbeidsmarkedet viser også en oversikt over registrerte ledige stillinger i Hedmark. Lignende tall for Sør-Trøndelag fremkommer ikke, utover at det i fylket er tilgang på 2034 ledige stillinger. Dette er nesten dobbelt så mange som i 2016.

Slik fordeler de ledige jobbene seg på kommuner i Nord-Østerdalen i Hedmark:

Rendalen: 4

Tolga: 4

Tynset: 25

Alvdal: 0

Folldal: 1

Os i Østerdalen: 1


Artikkeltags