Får ikke gjennomslag for å stanse nedbemanning

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I sommer krevde Fagforbundet at prosessen med oppsigelser i Røros kommune ble stanset. Det får de ingen gjennomslag for.

DEL

Hovedtillitsvalgt Frode Strickert pekte da på at kommunen har mange eldre ansatte og at mange ville bli pensjonister om få år. Kravet fra Strickert var at prosessen med oppsigelser ble stoppet og at nedbemanning ble gjennomført med naturlig avgang.

Rådmann Bernt Tennstrand har skrevet svar til Fagforbundet der han peker på at det haster med å gjennomføre tiltak.

– Det er helt riktig at det er mange ansatte som kommmer til å gå av med pensjon de nærmeste åra. Men vi trenger tiltak på flere nivå og det haster med å gjennomføre tiltak. Min vurdering er at uten nødvendig nedbemanning i år vil behovet for nedbemanning forsterkes neste år. I denne prosessen er det viktig å presisere at vi først og fremst prøver å gi arbeidstakere annet arbeid før vi må gå til det skritt å si opp ansatte. For de som blir sagt opp vil vi aktivt bruke fortrinnsretten ett år fra oppsigelsesdato og tilby arbeid oppsagte er kvalifisert for, skriver Tennstrand.

Fagforbundet pekte også på det betydelige forbruket av variabel lønn, og ba om at det ble vurdert å etablere en vikarpool av faste ansatte for å redusere bruken av variabel lønn.

I svaret peker Tennstrand på at variabel lønn først og fremst er vikarbruk.

– Her bruker vi to årsverk i barnehagene og lar ansatte få tilbud om stilling som fast vikar i stedet for at vedkommende sies opp, skriver han.

Han peker også på at budsjettrammene framover krever drift med redusert bemanning.

– Vi får god hjelp av naturlig avgang, men det er bare ett av flere virkemidler vi må ta i bruk, skriver han.

Artikkeltags