Meskano AS: Gikk fra millionpluss til millionminus uten at styret var informert

Nesten 2,4 millioner kroner trenger Meskano AS for å leve videre. Går ikke eierkommunene inn med dette beløpet spøker det for bedriftens framtid.