Flere lokale søkere til jobben som sektorleder for velferd