Ja til apotek mot tre stemmer

APOTEKJA: Her er det fire stemmer som sier ja til apoteketablering ved Rema og Fagmøbler, mens det er tre hender i været mot.

APOTEKJA: Her er det fire stemmer som sier ja til apoteketablering ved Rema og Fagmøbler, mens det er tre hender i været mot. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Planutvalget vedtok mot tre stemmer å gi dispensasjon til apoteketablering i Ysterhagaveien 4.

DEL

Forrige gang planutvalget skulle ta stilling til klagen på avslaget om etablering av apotek i Ysterhagaveien 4, ble saken utsatt. Torsdag endte det med positivt vedtak for Vaida Banceviciene, som ønsker å starte opp egen virksomhet med apotek i tilknytning til Fagmøbler.

Arbeiderpartiet ved Hans Vintervold og Jens Ivar Tronshart, Guri Heggem (Sp) og Kari Reiten (H) stemte for, mens SV ved Bjørn Salvesen og Marianne Moseng Breigutu, samt Reidun Roland (Røroslista) stemte mot.

Ordføreren innledet med å referere til at det ble spørsmål om lovligheten av beslutningen om å utsette saken sist, og redegjorde for at KS i etterkant har slått fast at det var gyldig saksgang. Han signaliserte tidlig at han synes det har vært en vanskelig sak.

– Det er gode grunner både for å tillate og ikke tillate. Vi har hatt en god debatt i partiet og lander på at Ap ville støtte innstillingen om å gi dispensasjon. Det som bekymrer oss mest er det som går på presedens. Derimot hvorvidt det skal være ett, to eller tre apotek i byen, er det aktørene sjøl som må ha en formening om, ikke vi. Vi har vært i dialog med handelsdrivere i gata, og det ser ikke ut til at de oppfatter dette som en trussel. Vi har landet på at vi støtter innstillingen, sa Vintervold.

Varaordfører Bjørn Salvesen (SV) inntok derimot en mer prinsipiell holdning i sitt innlegg, og foreslo på vegne av SV å avslå dispensasjonssøknaden.

– Jeg må først si at som gründer sjøl, så er det ikke noe mer jeg setter pris enn at folk på Røros har lyst til å starte egne bedrifter. Det er udelt positivt. Utfordringen her er det prinsipielle Det handler ikke om apotek men om detaljhandel. Vi mener klagen ikke kan tas til følge, sa Salvesen og la fram et vel begrunnet forslag til vedtak om å avslå søknaden.

Røroslistas Reidun Roland sa seg svært enig med SV.

– Vi skal legge til rette for utvikling av næringslivet, men ikke gjennom dispensasjonssaker. Vi er på hælene fordi det er så stort etterslep i planarbeidet. Nå har vi ansatt planleggere og skal få belyst konsekvensen av ulike inngrep nå og i uoverskuelig framtid. VI skal så langt det er mulig for oss, se helhet.

Kari Reiten (H) var den eneste som støttet å tillate dispensasjon i forrige runde av saken, og fastholdt ikke uventet sitt syn også i klagebehandlingen.

Guri Heggem (Sp) hadde også tvilt seg fram til å støtte dispensasjonen.

Ved avstemming ble det fire stemmer for og tre mot. Reidun Roland stilte da spørsmål om ankemulighetene og administrasjonen utreder dette.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken