Justerte arkivplaner

Helsearkiv: Arkivverket og Kulturdepartementet jobber med å redusere byggekostnadene for helsearkivet på Tynset. Det innebærer blant annet reduserte arealer for arkivbygget. Foto: Lusparken arkitekter AS.

Helsearkiv: Arkivverket og Kulturdepartementet jobber med å redusere byggekostnadene for helsearkivet på Tynset. Det innebærer blant annet reduserte arealer for arkivbygget. Foto: Lusparken arkitekter AS.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Arkivverket har levert justerte planer for arkivbygget på Tynset. Målet er å få byggestart på statsbudsjettet for 2016.

DEL

I et nyhetsbrev på sine egne hjemmesider gir Arkivverket en status på prosjektet etter første halvår i 2015.

I nyhetsbrevet heter det at Arkivverket, på oppdrag fra Kulturdepartementet, har levert justerte planer for arkivbygget på Tynset. Departementet arbeider med å avklare problemstillinger og innsparingstiltak. Målet er å redusere kostnadene og få byggestart inn på statsbudsjettet for 2016.

Arealreduksjon

I nyhetsbrevet står det at en viktig faktor for å minske byggekostnadene, er å redusere størrelsen på bygget.

- Norsk helsearkiv har foreslått å redusere sin magasinkapasitet med 18 000 hyllemeter. Det er foreslått en samlet reduksjon på 707 kvadratmeter i kontor- , mottaks- og digitaliseringsarealene i arkivbygget. I tillegg er det foreslått å spare ytterligere gulvareal ved å fjerne en hel magasinetasje.

Uavklart om tomt

Arkivverket opplyser også at konklusjonen på valg av tomt ikke er avklart.

- Ett problem med utbyggingen har vært relativt høye tomtekostnader. Tynset kommune har derfor hatt i oppdrag å finner mer egnede tomter, og det har vært gjennomført flere befaringer.

I april ble det kjent at kommunen har pekt på to alternativer til tomta ved Arnemo i Sjukehusveien. De to arealene ligger på hver sin side av Tylldalsvegen, mellom avkjøringa til Haverslia boligfelt og nedenfor den gamle søppelfyllinga.

Da uttrykte statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag ønske om realisere bygget, med et kostnadsoverslag på over 800 millioner, så fort som mulig.

Har jevnlig kontakt

Ordfører Bersvend Salbu sier at kommunen har jevnlig kontakt med Arkivverket og departementet.

- Vi vet at de jobber godt i departementet. Jeg har trua på at arkivbygget kommer med i statsbudsjettet for neste år. Vi er så klart veldig utålmodige og tida er overmoden, sier Salbu.

Når det gjelder valg av tomt mener Salbu fortsatt at tomta ved Arnemo er det beste alternativet.

- Det er også utgangspunktet til Statsbygg som har prosjektert arkivbygget. Men vi har gjort noen målinger for å tilby alternativ tomt. Det er ikke oss det skal stå på, sier ordføreren om den pågående prosessen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken