Allerede skjær i sjøen for Tynset-arkivet

Artikkelen er over 4 år gammel

lig.

DEL

Finanskomiteen har fått støtte fra Krf og V og dermed fått flertall for merknad i revidert nasjonalbudsjett som ikke gir klarsignal for et komplett helsearkiv på Tynset.

-  Her kommer de første skjær i sjøen etter tirsdagens vedtak. Her har KrF og V en jobb å gjøre. Krf og V er ikke samstemt i de ulike komiteer,eller kanskje mest sannsynlig er de pisket på plass igjen av regjeringen etter vedtak tirsdag. Dette er ikke bra, uttaler Tynsetordfører Merethe Myhre Moen i en pressemelding nå i kveld.

Hun minner om at Krf og V har  vært med på å fatte et vedtak om at depot for Norsk helsearkiv skal realiseres på Tynset, og det bør de påminnes og stå for i høstens budsjett.

- Hvis ikke Krf og V rydder i dette rotet vil hele regjeringen inkludert støttepartiene stå frem som klovner i tidenes sirkusforestlling spør du meg. Så nå er det igjen tid for å mobilisere i alle kanaler, sier Myre Moen.

Her er merknad fra RNB:

Flertallet er opptatt av å få en god løsning for et helsearkiv, og viser til at regjeringen vil legge et digitaliseringsanlegg for arkiv på Tynset.

Flertallet viser til at Norsk helsearkiv skal digitalisere pasientjournaler så langt det er mulig, og at digitalisering vil føre til økt tilgjengelighet til dokumentene.

Flertallet påpeker videre at ved digitalisering vil behovet for magasinplass for papirarkiv bli redusert, og at kompetansearbeidsplasser knyttet til digitalisering vil bli stadig viktigere i årene som kommer.

Flertallet mener derfor det viktige er at arbeidsplasser knyttet til saksbehandling, kontorbygg, administrasjon skal legges til Tynset.

Flertallet mener en løsning for depot og lokalisering av papirdokumenter bør løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte og viser til at Kulturdepartementet nå undersøker flere løsninger.

Flertallet viser til Helse- og omsorgskomiteens behandling av Representantforslag Dokument 8:79 (2015–2016) om sikker lagring av pasientopplysninger og understreker at denne merknaden gir uttrykk for et omforent standpunkt.

Flertallet ser frem til at regjeringen innen utgangen av 2016 kommer tilbake til Stortinget på egnet måte når pågående utredninger er gjennomført og beslutningsgrunnlaget anses tilstrekke

Les også

Hedmark Venstre gir seg ikke før helsearkivet er på plass på Tynset 

– Smart å ikke gi opp arkivkampen 

Hele Norsk Helsearkiv til Tynset! 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken