Arne har fått et nytt verv, og Britt Guri er vara i Alvdal sokneråd

Arne Nytrøen Solvang er valgt inn som medlem i Alvdal sokneråd.