Astrid Hilde (58) har spist med kongelige og slåss mot løver i Afrika. Nå vil hun komme oftere hjem for å formidle kunsten til Kjell Aukrust

– Jeg har et ønske om å forbli arbeidende styreleder i Aukrust AS i et halvt år og fortsette som styreleder etterpå, sier Astrid Hilde Semmingsen.