I den grad noen lurer på om min interesse for toalettforholdene på AtB sine busser har sammenheng med gryende alderdom så avkreftes det herved!

Hvorfor da engasjere seg?

Jeg støtter Bjørn Salvesen sitt engasjement fullt ut i denne saken og jeg lurer også på om AtB egentlig ønsker passasjerer fra distriktene? Da AtB er fylkets kollektivforvalter har dette spørsmålet også politisk relevans.

Denne saken handler om mye mer enn «kottet bak i bussen». Den handler om distriktspolitikk og klima -og miljøpolitikk. For meg handler den også om byråkraters tilsynelatende manglende respekt for at barn, pasienter og eldre mennesker har behov for å besøke et toalett under en lang bussreise. Den handler om respekt for det enkelte menneske som ikke ønsker å «forkynne behov for avtrede» for alle medpassasjerene. Det handler om respekt for reisende som ønsker å komme fram til bestemmelsesstedet i henhold til rutetida. Hvordan tenker AtB dette løst hvis transportørene skal ha flere toalettstopp underveis? Er ikke det å komme fram i rett tid nedfelt som et kvalitetskrav hos AtB? Er dette mindre viktig i distriktet enn i Trondheim by? Hva med trafikksikkerheten hvis man skal begynne å kjøre inn tapt tid?

En god regel for egen adferd er å spørre oss selv for hvem vi gjør våre handlinger. De bør være helst være til andres beste og uten vikarierende motiver. På samme måte må AtB spørre seg om stengte toaletter, som ev. kan åpnes etter «høylytt proklamasjon», og ikke gjennomgående ruter er til passasjerenes beste? AtB skal være en utvikler av kollektivtrafikken i fylket. Er dette utvikling?

Respekter at det bor mennesker i distriktene som ønsker å bidra til bedring av klima og miljø ved å reise kollektivt. Skal vi redusere klimaproblematikken så må vi begynne med våre egne handlinger, og da er vi avhengige av gode miljømessige tiltak. Dette inkluderer gode kollektivtilbud. Konsekvensene av AtB sine forslag vil være økt forurensing og økt biltrafikk ned gjennom Gauldalen, en strekning som knapt kan karakteriseres som trafikksikker.

Jeg ser at AtB nå vil tilby opplæring i bruken av nytt billettsystem. Hvis man ikke slutter med, etter min mening, respektløse forslag og ikke opprettholder gjennomgående ruter, så tror jeg ikke opplæring er nødvendig. Det vil bli god plass på bussen og toalettstoppene blir så sjeldne at AtB kan argumentere for at toaletter ikke er nødvendige på langdistansbussene. De eventuelt gjenværende passasjerene vil være håndplukket ut ifra et kriterium om ubegrenset blærekapasitet. «Kan du ikke holde deg i tre timer så får du ta toget. Hilsen AtB». Hensikt oppnådd?

Jeg har lest Fylkesordførerens svar til Bjørn Salvesen. Jeg leser en juridisk vurdering som handler om i hvilken grad man har myndighet til å overprøve AtB sine beslutninger. Merkelig nok finnes det heller ikke et klart lovverk relatert til temaet «avtrede på buss». Kanskje fordi aldri noen andre enn en byråkrat i ATB med for god tid har sett dette som et problem, og at siste mulige «toalettbesøksrelaterte» bussuhell var i 2003? Jeg savner noen tydelige politiske føringer overfor fylkets kollektivtransportforvalter. Dette ble gjort da fylkespolitikerne gikk imot et tidligere forslag fra AtB om at det ikke skulle være toaletter på langdistansebussene i det hele tatt. Det er tydeligvis ikke alle i AtB som har respektert dette vedtaket lojalt og som prøver med en «liten omskrivning» i form av et enda mer meningsløst forslag.

Løfter man blikket fra «kottet der bak» så gir denne saken fylkespolitikere en god anledning til å vise at de ser oss i utkantene og til å markere betydningen av distrikts- og miljøpolitikk. Ut over Bjørn Salvesens sitt positive engasjement er lite registrert, så langt …