I Arbeidets Rett for fredag 12. april 2019 leser jeg «MANGE TAPERE I ATBs BUSSFORSLAG» om deres forslag til rørosingenes muligheter for å komme seg til Trondheim fra 2021. Nå er jeg riktignok 92 år i skrivende stund og regner nok ikke med å ha behov for noen bytur om et par år fram i tid, men hvem vet! Ukrutt forgår ikke så fort. Uansett: Forslaget om buss til Støren, tog videre til Trondheim for til slutt å måtte komme seg videre med nok et av byens transportmidler til sykehus eller andre steder i byen. Det sies at denne løsningen skal være til fordel for miljø og forurensning!

Når jeg tenker på hvem det egentlig er som er avhengig av å reise med bussen, de som etter hvert ikke lengre får kjøre sin egen bil, er blitt avhengig av å bruke staver eller rullator for å komme seg fram og har mer enn nok med å komme seg på og av bussen. Men det er ikke bare vår aldersgruppe som får problemer. Jeg tenker også på alle småbarnsforeldre. For dem blir det ikke greit med barnevogner og i tillegg kanskje med små barn på armen. Har de som sitter og planlegger noen god løsning på hvordan vi skal klare dette? Hvor gamle er dere som sitter og lager slike forslag? Skjerp dere!

Det snakkes om eldreomsorg og å ta vare på oss som er godt oppi årene, men slik som jeg oppfatter denne reisemåten, må jeg stille følgende spørsmål: Skal miljøet være det som skal prioriteres fremfor oss som etter et langt liv kanskje må kunne forvente å blitt tatt hensyn til i en sak som denne? Jeg bare spør. Skal dere redde miljøet må dere slutte både med buss og dieseldrevne motorvogner på Rørosbanen!

Røros, lørdag 13. april 2019