AtB vil ha flere til å kjøre tog!

Innenfor tilskuddsrammen fylket har satt til busstransport, mener AtB at toget må ta mer av transportarbeidet framover.