Atle (27) er skogeiernes nye mann i Nord-Østerdal. Vi ble med til skogs

Store arealer skog hogges i Haverslia på Tynset om dagen.