Aud Torhild er hovedtillitsvalgt i Alvdal, og fikk besøk av Fagforbundets leder Mette Nord

MØTTES: Aud Torhild Bekken (til venstre) er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Alvdal. Mette Nord er leder i Fagforbundet.

MØTTES: Aud Torhild Bekken (til venstre) er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Alvdal. Mette Nord er leder i Fagforbundet. Foto:

Lokale tillitsvalgte fortalte at det er mange helsefagarbeidere som jobber deltid, men at det er ulike grunner til at det er slik.

DEL

Hele, faste stillinger er noe både Fagforbundet og Arbeiderpartiet bruker mye tid på å snakke om. Da partisekretær Kjersti Stenseng og Fagforbundets leder Mette Nord kom til Alvdal på lynvisitt og møtte tillitsvalgte og egne partifeller, ble de presentert for et fenomen som kan hende er typisk for kommuner som Alvdal, der de har elever som går på skolen fire dager i uka.

– Barneskolen har fri på onsdager, og dermed ønsker mange seg 80-prosentstillinger, opplyste Johnny Hagen, som tidligere har vært ordfører i kommunen. Han la til at Alvdal har et politisk vedtak på at hele stillinger skal være regelen i Alvdal, og at deltid skal være frivillig.

Stenseng og Nord var på Aps sentralstyremøte i Elverum, og kjørte oppover Østerdalen og til Alvdal for blant annet å høre hvordan det står med deltid og heltid i kommunen.

På Solsida var Fagforbundets plasstillitsvalgt Kitt Elly Furustad møtt opp sammen med Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Alvdal, Aud Torhild Bekken. Til stede var også Bekkens forgjenger Helene Bjørnstad Eide, så nå er aktiv i Fagforbundets pensjonistutvalg i Nord-Østerdal. Ann Berit Pedersen var også med. Hun er plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Alvdal ungdomsskole og Alvdal barneskole.

Fra Arbeiderpartiet kom lokalpolitikerne Johnny Hagen og Martin Hagen. Både far og sønn er valgt inn i kommunestyret i Alvdal.

– Du har ikke sjans

Martin sier at deltidsjobber er en utfordring for dem som vil etablere seg og søker boliglån: – Er du i etableringsfasen har du ikke sjans med 60–70 prosent stilling. Derfor er det mange yngre som heller vil ha jobb på sjukehuset på Tynset enn i kommunen, tror han.

For Solsidas del kunne Kitt Elly Furustad fortelle at trenden med små stillingsbrøker er i ferd med å endres.

– Mange som har små stillinger men som samtidig jobber mye ekstra, ber om større stillinger nå, opplyser hun.

Fagforbundsleder Mette Nord poengterte at de som jager vakter og trår til hele tida, gjerne ender med å jobbe helg etter helg:

– Regningene kommer, og du må bare si «ja, ja, ja», illustrerer hun.

Mange kombinerer

Både Anne Berit Pedersen og Aud Torhild Bekken forteller at det er ansatte som selv velger å ha en redusert stilling, enten de jobber i skoleverket eller i helse- og omsorgssektoren.

– Mange kombinerer med bondeyrket, utdyper Bekken.

Problemstillingene rundt stillingsstørrelse er sammensatte.

– Noen sier de blir slitne av å jobbe heltid, kommenterer Mette Nord, men legger til at hun tror at om det var flere, større stillinger med en stamme av kjente folk på jobb, ville det kanskje oppleves mindre slitsomt.

Nord var opptatt av å snakke om hvordan stillinger lyses ut, og om det er slik at det lyses ut 20-prosentstillinger i stedet for 100 prosent. Hun mener det er et regnestykke kommunene bør se på dersom det er slik at de lyser ut små stillinger og samtidig leier inn folk på massevis av timer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken