Avispressa: Trykker Arne Wold fra Lillehammer eide Gausdal trykkeri som skiftet navn til Dialecta Kommunikasjon i 2009 da de gamle trykkemaskinene kom bort. Torbjørn Torgersen fra Flekkefjord var trykker i Avisen Agder, som er lokalavis for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal. Alle foto: Tove Digre

Et besøk absolutt blyet verdt

- Med papiravisenes fall og nettjournalistikkens grep igjen diskuteres, står et lite avishus inntil Hyttelva på Røros og er fullstendig offline, skrev Arnhild Skre, redaktøren i Pressehistorisk tidsskrift nr. 18, 2012. I helga ble avishusets museumsstatus i 30 år feiret.
Av
Publisert