Gyda har lagt igjen snø og vatn og det er fortsatt en del vind i regionen. Derfor er det utfordrende kjøreforhold i deler av regionen, og med det kommer dessverre distribusjonsvansker for alle i Posten og avisbudene som leverer avisa vår.

Vi har ikke fått noen konkrete meldinger om problemruter annet enn at det kan bli forsinkelser her og der, og ber om forståelse for det.

Vær litt tålmodige i utgangspunktet! Uteblitt avis melder du ellers som vanlig på din side på retten.no

Ha en god fredag!