Avtroppende forsvarssjef mener verneplikt for kvinner har styrket Forsvaret

Av