Avviser Klimakur-forslag om kjøttkutt: – Deler av landet vil legges brakk!

Forslagene i Klimakur 2030 om å redusere produksjonen av rødt kjøtt, avvises av arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen.