Førr ette det je ha fått med mi så ha vegvesenet sagt at det itj kan vårrå høgar fart enn femti førr at det ska bli gangfelt - og når det itj e gangfelt, så e det trafikken på veien som e prioritert framom dæm som ska over vegen te fots. Når det e gangfelt, så e det dæm som ska krysse veien som ska prioriteres framom bilan. Men så sjer je at det flere plassa e gangfelt der det e seksti-sone. E det slik at den ene nåvvån itj riktut vet ke den andre nåvvån gjer, hell e det slik at nåen ti vegvesenet ette eget førrgodtbefinnandes gjer som dæm ha tenkt uta å følje det som e bestemt?

Det ha vørre mange diskusjona rundt kryssinga over fylkesvei tretti attme' Extrabutikken uti Gjøsviken helt sea den vart planlagt. Det e laga gang- og sykkelvei attme fylkesveien, og det e lagt te rette førr at fotgjengara ska kunna krysse over førr å kåmmå si på butikken. Det e te og med laga "gangfelt" over parkeringsplassen førr å markere ker det e greiast å gå hen. Men over veien e det ingen kvite stripa - der e det bilan som har rangen. Hvis du kjøre rundt svingen og over Gjøsvikbrua så kjem du te et godt synlig gangfelt milla Vianor og glas- og dørfabrikken - og der e det fremdeles 60-sone. Keffer e det greit med 60-sone og gangfelt der mens det itj e greit med 60-sone og gangfelt tohundreogfemti meter lenger unna attme Extrabutikken? Je kan itj førrstå anna enn at dæm som bestemme har et ailler så lite førrklaringsproblem - hell?

Med det såmmå je e inne på det som je sjer på som ulogiske fartsgrensa, så henvise je berre te skiltinga som er gjort utme' Sjåfram. Der ha det kømme opp 60-skilt før svingen når du kjæm sørafrå, og da e det 60-sone te du ha kømme førrbi campingen og lite te. Så e det 80 att i tri-fire hundre meter før det e ned att åt seksti attme sirkel-k og extra og brannstasjon og slikt. Je har sans førr at det vart nedsetta hastighet frå Sjåfram og førrbi campingen, men har i grunn liten førrståels førr nåen få hundremeter med 80 att før det på nytt bli 60. Kunn itj dæm som bestemme ha hadd seksti-sone frå Sjåfram og helt bortåt bensinstasjonen og så hella setta opp et 50-skilt der. Da kunn dæm ha tegna på kvite stripa over veien bortme butikken, og da hadde gangfeltet bortme Vianor vørre innaførr det som dæm sei e regelverket. Men keffer gjerra nåe enkelt når det kan gjerras komplisert?

Over åt nåe helt anna og mye trivligar. Oppi Feragen gjer dæm alt klart førr loppemarked att ette at koronapandemien ha setta stopp førr arrangemanget et par år. Men no kan alle som e ute ette brukt og bellig gleie si te enye muligheta førr å få ti nåe som dæm har lyst på hell kanskje trøng som kan vårrå like godt som nytt og dyrt. Erfaringan vise fill at folk kjøpe mer enn dæm egentlig hadde tenkt når dæm kjem over et lokale fullt tå ting og tang som kanskje kan kåmmå te nytte en dag og som kan vårrå kjekt å ha, førr å sitere en itj okjent rimsmed med gitar. Men det som e aller viktigast med loppemarkedet e at det sørje førr inntekta åt samfunnshuset - som e det såmmå som at det sørje førr pæng åt bygdesamfunnet - og det e det bygdefolket som ska ha æra førr. Dæm legg ned en otrulig innsats førr at loppemarkedet ska samle så mye kjøpara som mulig te en imponerandes mengde vara. Je rekne med at dæm klare si med det ene arrangemanget førr året førr å ha pæng te å drifte lokalet sitt. Det tru je mange misunne dæm, førr inntrykket mitt e at mange slit med å hållå førrsamlingslokala sine i stand og ti økonomisk balanse som det hete. Det ha vørte vanskeligar å finne inntektsbringandes arrangemang ettekvart - dansefestan fredagan og laudagan e en saga blott - det såmmå e bingoen som ga utrulig med pænga i kassa. No må det mer kreativitet te førr å finne nåe som kan gje såpass med pæng at det dekke førr førrsikringa og strømutgifta og vedlikehold som itj kan gjerras på dugnad. Førrsamlingslokala ha vørre en viktig møteplass førr folk i alle grende- og bygdsamfunn gjønnom mange mange år, men e nok itj så viktig som møteplass i dag som dæm va. Da e det en jobb å gjerra førr å få folk te å ta tebakers att møteplassen i bygda. All ære åt bygdefolket uti Feragen som ha fønne si løsning; Hold på den så lenge folk kjem og bruke pængan sine på ting og tang!

Je ska førresten lure på om nåen kjems te å kjøpe bedehuset uti Tufsingdala. Je såg at det va ute førr salj førr en rimelig penge. Oi, tenkte je, her e det nåen som kan sikre si en rimelig fritidsbolig hvis dæm e nåenlunde hendt og kan gjerra en del arbe sjøl med å pusse opp. Men så enkelt e det nok itj likvæl, førr huset e regulert åt næringsførrmål. Je va itj klar over at bønn e næring, men ved nærar ettertanke så e fill det alldeles naturlig. No har je et lite tips på kven dæm kan kontakte som kan vårrå aktuelle kjøpara åt huset - og som sikkert har råd te å pusse opp. Send en lite forespørsel åt 'n Durek og 'a Märtha Louise om dæm itj kan vårrå interessert. Dæm kan sikkert bruke et gammalt bedehus te næringsførrmål - førr eksempel te sjamanvirksomhet, sæll amuletta og drive engleskole førr å nevne nåe. Her ligg det oante muligheta førr et oppbrukt bedehus ti et livsfriskt bygdesamfunn.

Vi ha kømme over halvveis uti september, det ha vørte haust på rett. Snart må vi tenkje på at vinterdekka ska erstatte såmmårdekka på bilen, mye som ha stått utadørs må vi finne plass åt innadørs ti enten garasje hell uthus hell kjillar hell loft. Alt som har med vatn å gjerra må tømmes før det bli skikkelig spek og jammen tru je itj det må kløppes ned både busk og kratt te vinters. Ta én ting om gongen, itj bli stressa, men ta dokk ti' te å fyre opp ti ovnen, kos dokk med det dokk vil kose dokk med og ha en alldeles nydelig haust!