Bananskallet ditt vil fra høsten drifte busser i Midt-Norge

Husholdningsavfall fra innbyggerne i Fjellregionen vil fra september bli sortert og sendt til ulike steder, det meste innenfor landets grenser. Matavfallet omdannes til biogass og gjødsel.