Barn og unge ringer hjelpetelefon: – Jeg tenker mye på bursdagen min, for jeg vet ingen kommer til å huske den

Overgrep og misbruk. Selvmordstanker. Savn av sosial kontakt. Konflikt med foreldre. Depresjon. Rus. Den siste tiden har antallet ungdommer som ringer Mental Helses hjelpetelefon skutt i været. – Når en niåring tar kontakt og forteller at man ikke vil leve lenger, da er det dramatisk, sier nestleder for Mental Helses Hjelpetelefon, Sigrid Øyen Mull.