Barnefattigdom: Ingen fredning av barnetrygden i Tolga

To kommuner vil holde barnetrygden utenom, og to tar den med som inntekt når sosialhjelp regnes ut. Nav får dermed ikke den enhetlige praksisen de ønsker seg i Nord-Østerdalen.