Lekeplassutstyr: Fant flere livsfarlige feil under kontroll med skoler og barnehager i Alvdal

Flere av avvikene som ble funnet under det årlige hovedettersynet av lekeplassutstyr i Alvdal kan medføre fare for barnas liv.