- Jeg har kapasitet til å ta i mot to eller tre barn på heltid, eventuelt flere på deltid

Røros kommune sendte onsdag 8. januar ut fjorten avslag på barnehageplass. Heidi Karidatter Leinum Bukkvoll jobber som tilkallingsvikar i Galåen naturbarnehage og har engasjert seg personlig i saken.