Barnehagelærer Sara (26) skryter av foreldrene som står på, selv i en vanskelig hverdag

Ny hverdag med få barn i barnehagen er både utfordrende og koselig.