Beitelaget vil kjøpe 70 radiobjøller som kan lånes ut til medlemmene

Ålen beitelag har søkt om tilskudd til tre ulike tiltak i beiteområder.