- I år blir det en annerledes jul. Av smittevernhensyn kan vi bare ha 50 personer i kirken. I samarbeid med soknerådet er det bestemt at det blir to gudstjenester i Alvdal kirke julaften. Det blir en klokka 14.00 og en klokka 16.00, forteller Berg. Gudstjenesten i Egnund kapell går dessverre ut på grunn av smittevern i år.

- Vi må registrere folk med navn av smittevernhensyn, og da blir det slik at en kan skaffe seg billetter til julaftens- gudstjenestene i Alvdal kirke på nett via e-billett. Informasjon og lenke til ebilletter vil bli lagt ut på hjemmesiden til Alvdal kommune klokka ti mandag 7 desember. Det er viktig å formidle at gudstjenestene er gratis som vanlig, men folk må skaffe seg e-billett slik at vi har oversikt over antall og får registrert dette på forhånd.

Det er også viktig at folk som bestiller billett tar med seg denne når de kommer i kirken, siden billetten gjelder som inngangsbevis.

- Vi lever i en vanskelig tid og mye er unormalt. Vi får bare forsøke å være rause med hverandre og holde ut. Mange er nok slitne og i denne tida blir det nok en annerledes jul, men jula kommer med et budskap om håp også i år. Jula kommer med et budskap om håp til alle tider, om gudshåpet som kommer til jorda, sier Berg.

- Dersom det er eldre som synes det er utfordrende å bestille billetter digitalt, kan de kanskje spørre den yngre garde om hjelp. Vi oppfordrer også den yngre garde til å bistå. Skulle det være noen som lurer på noe, kan de også kontakte kirkevergen på kirkekontoret i Alvdal, avslutter soknepresten i Alvdal.