Ber om innspill fra aksjonærene til revisjon av Ren Røros

Revisjon Midt-Norge SA skal gjennomføre forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS og ber om innspill med frist 26. mars.