Ber ordføreren redegjøre om arbeidet i plast-komiteen