Ber Røros kommune stoppe prosessen: – Har ikke hjemmel til endringer i skolestrukturen.

Administrasjonen i Røros kommune har ikke hjemmel i kommunens vedtatte planverk til å sette i gang med arbeidet og anbefalinger om endringer i skolestrukturen, mener FAU-leder og ansatte ved oppvekstsenteret i Brekken. – Det handler om tillit, mener de.