Berit og Jørn fikk beskjeden alle huseiere frykter: – Det var bare å sette en strek over det opprinnelige budsjettet og la det stå til

Familien Snøan Skoe på Sødorp har spor fra svartedauden i husveggen.