LO har inngått avtale med Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet, og anbefaler sine medlemmer å ha boliglån i disse to bankene. Avtalen er i omfang den største som er inngått her til lands, og gjelder i tre år med mulighet for forlengelse i to år til.

Mange LO-medlemmer

Regionbanksjef Geir Schjølberg ved Sparebank 1 Østlandet sin avdeling på Tynset understreker at avtalen har stor betydning for avdelingen.

– I Nord-Østerdal har vi et potensiale på oppimot 2.700 LO-medlemmer, forteller han.

Kollega Eivind Langseth i Sparebank 1 SMN sin avdeling på Røros har ikke noe ekstakt tall på LO-medlemmer å vise til, men peker på at både Røros og Holtålen er LO-bastioner med et næringsliv der fagforeninger står sterkt.

– Etter at avtalen ble inngått har vi merket at det kommer søknader til banken, både lokalt og sentralt. Vi håper dette også kan resultere i at antallet ansatte øker utover de seks vi har i dag, sier Langseth.

Han opplyser at banken sentralt har satt som mål å få 5.000 nye kunder i løpet av året.

– Lokalt har vi ikke satt noe konkret mål, men håper et tresifret antall nye i løpet av året, sier han.

Sentral avtale

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen peker i ei pressemelding på at LO har et godt fordelsprogram for fagorganiserte.

– Nå er vi glad for å tilby medlemmene våre enda bedre betingelser på boliglån, og dermed større trygghet i hverdagen, sier han.

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN er stolt over at LO har valgt banken som samarbeidsbank.

– Gjennom avtalen når vi ut til nesten én million medlemmer, med et mangfold som representerer folk flest. Vårt løfte er lave boliglånsrenter og effektive digitale løsninger, kombinert med lokal tilstedeværelse og samfunnsengasjement, sier han.

I henhold til avtalen tilbyr banken 2,25 prosent rente på førstehjemslån til LO-medlemmer - i følge finansporten av det laveste i landet.

– Førstehjemslån er viktig. Det er en utfordring for stadig flere å komme inn på boligmarkedet. Med rentebetingelser som gjør det mulig å håndtere lånet, kan flere unge få innpass i boligmarkedet, også de som ikke får økonomisk hjelp hjemmefra, sier Janson.