For tre uker siden åpnet Kvikne menighetsråd i forbindelse med bokåret 2019 en bokutstilling med flere unike gamle bøker. Det er pensjonistene Egil Ween og Jorid Stai som står bak utstillingen. De ønsker å vise frem hvordan bøker har utviklet seg gjennom tidene. Hovedattraksjonene er en kopi av Kvikne-psalteriet, den eldste norskproduserte bok som fortsatt eksisterer og Skogstadbibelen.

Kvikne-psalteret

Originalen av Kvikne-psalteret, som blir oppbevart dypt nede i hvelvet til Nasjonalbiblioteket, er fra 1100-tallet og er en samling tekster fra Salmenes bok. Den er håndskrevet på pergament, og innbundet i tre. Språket er latinsk, men på framsiden av boka er det en blanding av runer gammelnorsk og latin. Der er det skåret inn ‘’Kvikne Kyrkja á mik’’, som oversettes til ‘’Kvikne kirke eier meg’’. Boka ble oppbevart i Kvikne kirke helt fram til 1800-tallet, og var også i bruk i gudstjenester fram til da.

-Hvor den er produsert er det ingen som vet helt sikkert. Jeg tror at den ble produsert i er nærliggende kloster i Trøndelag. På den tiden var det nemlig vanlig for klostre å selge slike bøker. Kvikne-psalteriet ble antakeligvis solgt for mellom tre til fem kyr. Til sammenligning kostet et sverd fem-sju kyr, forteller Egil Ween.

-Uansett hvor den ble produsert, vil den alltid komme fra Kvikne. Rissingen på forsiden viser at det er Kvikne kirke som eier den. Så uansett om den er nedlåst i Nasjonalbiblioteket eller ligger i kirka er det Kvikne som eier den, understreker Jorid.

Skogstadbibelen

Kvikne-psalteriet er ikke den eneste sjeldenheten som er stilt fram. Inne i et glasskap står nemlig bilder av Skogstadbibelen, den første leselige bibelutgave på dansk språk. Den er datert helt tilbake til 1550 og er en av de mest sjeldne bøkene i Norge.

- Skogstadbibelen var en billedbibel som ble trykt opp i meget begrenset opplag, og svært få av dem kom til Norge. Den ble brukt i familien Skogstad helt frem til nest-siste generasjon. Nå er det Conrad Schärer som eier den. Det er veldig spennende for oss å kunne stille frem et slikt et klenodium av en Bibel, sier Egil.

Selve Skogstadbibelen er så skjør at den oppbevares i en safe, derfor er det kun bilder av den som stilles ut.

Nå som utstillingen er tatt ned vil den kirkelige delen bli satt opp i Kjerkstuggu. Der vil den bli brukt i undervisningssammenheng og vil være åpent for besøkende.