Mari fra Tynset bokbader hjerneforsker Ole Petter Hjelle

Torsdag 14. november skal Mari Gullbrekken bokbade hjerneforskeren og fastlegen Ole Petter Hjelle. Han holder også et foredrag.