Bilen endte i furuskogen og sjåføren ble sendt til sjukehus