80 tunge kjøretøy og ni lette ble kontrollert ved Ånestad kontrollstasjon lørdag.

Det resulterte i flere reaksjoner. Åtte fikk bruksforbud, et kjøretøy ble avskiltet og tre fikk overlastgebyr.

Fylt med birkebeinere og sykler

Lørdag foregikk Birkebeinerrittet med start i Rena sentrum, noe som vistes i kontrollen.

De tre sjåførene som fikk overlastgebyr var alle busser, og de var lastet med birkebeinere og sykler.

I tillegg fikk en sjåfør reaksjon fra veivesenet da sykler dekket kjennemerke og lys bak.

To kjøretøy hadde skriftlige mangler.

Sparkesykkel med dårlig brems og utslitte dekk

To sjåfører ble anmeldt som følge av kontrollen. Den ene anmeldelsen var for kjøring uten førerkort.

Vegvesenet stoppet også en sparkesykkel som ble målt til 37 kilometer i timen. Sparkesykkelen hadde dårlig brems og utslitte dekk. Saken ble overtatt av politiet.